Een groot deel van werkend Nederland is door de coronamaatregelen al enige maanden genoodzaakt om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Als bemiddelingsbureau voor de zorgsector was het voor ons al gebruikelijk dat een deel van het team niet aanwezig is op kantoor, maar werkzaam is bij onze opdrachtgevers. Maar ook voor ons is een nieuwe werksituatie waarin iedereen vanuit huis werkt echt wel even wennen.

Working Apart Together

Working Apart Together, oftewel de WAT-relatie met collega’s, is na de corona-uitbraak niet alleen bij ons, maar bij veel organisaties op de proef gesteld. Zo is het jammer dat je niet even naar je collega’s toe kunt lopen, een kort praatje kunt maken, samen kunt lachen en elkaar vertelt over het weekend. Bij ZorgdesQ zullen we niet ontkennen dat we de informele communicatie met collega’s best een beetje missen.

De nieuwe werkwijze vraagt duidelijk om wat gewenning en er zijn wat obstakels te overwinnen, maar wij komen ook tot de conclusie dat deze werkwijze leidt tot nieuwe inzichten. Zaken die wij door deze vorm van werken als positief ervaren en vaker bij stil willen staan als we weer van start kunnen met onze ‘normale’ werkwijze. Er zijn een tweetal punten die we graag uitlichten.

Van elke detail op de hoogte

Gedurende deze periode van thuiswerken is het belangrijk dat je regelmatig contact houdt met het gehele team, zodat alle neuzen dezelfde kant op blijven staan. Zo geven we elkaar wekelijks een verslag van onze inspanningen, de lopende zaken, nieuwtjes en onze successen.

Wij merken dat collega’s echt hun best doen om elkaar dagelijks te blijven informeren over ontwikkelingen. Bij ZorgdesQ durven we wel te concluderen dat door wekelijkse en dagelijkse meetings we nog meer dan voorheen tot in detail op de hoogte zijn van alles wat er speelt bij medewerkers, kandidaten en klanten. Overleg neemt natuurlijk wat tijd in beslag. Maar omdat je beter bent geïnformeerd win je gedurende de soepele samenwerking tijd. Een belangrijk inzicht dat wij zeker meenemen als de werkzaamheden zich weer deels af gaan spelen op kantoor.

Wederzijds begrip

Niet voor iedere medewerker is de thuiswerksituatie hetzelfde. De een zit de hele dag alleen en kan moeilijk even stoom afblazen. Terwijl de ander de hele dag is omringt door kinderen, wat ook enige discipline en concentratie vergt. Wij zien en horen vooral veel wederzijds begrip. Uiteraard is dit begrip er altijd al geweest, maar het is duidelijk zichtbaar dat dit begrip vaker wordt uitgesproken naar medewerkers, onze zorgverleners en onze klanten. We begrijpen dat door de huidige omstandigheden zaken soms wat anders verlopen. Dit begrip zorgt voor mooie momenten en prettige werkomstandigheden.

Volgens ons zijn dit bruikbare inzichten waarmee we als organisatie aan de slag kunnen en verder kunnen ontwikkelen. Elkaar blijven informeren en wederzijds begrip tonen zijn natuurlijk standaard zaken, waarvan iedereen weet dat het tot positieve resultaten leidt. Maar toch laat de praktijk soms zien dat we wel eens vergeten dat dit de basispunten zijn voor een goede en prettige samenwerking met collega’s en klanten. Waarbij het niet uitmaakt of de samenwerking apart of samen plaatsvindt.