Wat is overbruggingslijfrente? Dit zijn terugkerende vergoedingen, die beginnen wanneer u stopt met werken en eindigen wanneer u met pensioen gaat, 65 jaar wordt of de AOW-leeftijd bereikt. Deze uitkering is een inkomensaanvulling waarmee u eerder kunt stoppen met werken.

U kunt de periode tot u pensioen of AOW gaat ‘verkorten’. Na afloop van de lijfrentepolis zal de verzekeringsmaatschappij u hiervan direct op de hoogte stellen. Vanaf dat moment kunt u de waarde voor 31 december van het volgende kalenderjaar aan de nieuwe bestemming toekennen. Maar wilt u dit bijvoorbeeld pas over twee jaar doen? Stel dan uw lijfrentekapitaal uit of zet het in bankspaarproducten. Ik ben blij te weten dat uw recht op een tijdelijke lijfrente niet wordt aangetast. Lijfrenten kunnen alleen worden onderhandeld met verzekeringsmaatschappijen, niet in de vorm van bankdeposito’s van formele banken.

Team Noord-West | Scildon Adviseur

Lijfrenten zijn niet altijd toegestaan

De overbruggingslijfrente lijkt een beetje op een regeling voor vervroegd pensioen. Dit geeft u ook de kans om eerder te stoppen met werken. De vervroegde uittreding is in 2006 afgeschaft. Toen veranderden ook de regels voor het overbruggen van lijfrenten. Heeft u vóór 2006 lijfrentes opgebouwd? Dan kunt u het gebruiken om te overbruggen. Heeft u een lijfrente die na 2006 nog premie moet betalen? U kunt de waarde van 2006 dan maximaal gebruiken voor de overbruggingslijfrente. Uw verzekeringsmaatschappij kan u precies vertellen wat de waarde is. De bank biedt geen productoplossingen voor tijdelijke lijfrente. Hiervoor kunt u alleen bij een levensverzekeraar terecht.

U betaalt belasting over de ontvangen bedrag

Deze overbruggingslijfrente is een tijdelijke uitkering. Jarenlang ontvangt u elke maand een bepaald bedrag. Over dat bedrag moet u belasting betalen. Net als uw inkomen. Ambtenaren noemen het “belastinglijfrentebetalingen in box 1.” U hoeft dus geen vermogensbelasting te betalen over de waarde, maar alleen over het inkomen.