Mechanical Engineering

Mechanical engineering is een vakgebied waarbij het ontwikkelen en/of verbeteren van mechanische producten zoals elektronische apparatuur of machines centraal staat. Daarbij horen ook berekeningen, analyses en onderhoud van dergelijke systemen.

Verschillende materie

Mechanical engineering kan het beste worden omschreven als een combinatie tussen werktuigbouwkunde en natuurkunde. Dit komt mede doordat materie zoals aerodynamica, kinetica en hydrodynamica veelvuldig voorkomen. Deze materie is benodigd bij het berekenen van de beweging van bijvoorbeeld een machine maar ook om in te schatten wat de verwachte levensduur en het bijbehorende energieverbruik is.

Mechanical engineering in het werkveld

De wereld van mechanical engineers staat nooit stil. De technologische ontwikkeling volgen elkaar in sneltreinvaart op waardoor de vraag naar personen werkzaam in dit vakgebied ook toeneemt. Om als mechanical engineer aan de slag te kunnen is een HBO- of WO-opleiding met een technisch kader een vereiste. Opleidingen zoals werktuigbouwkunde of de bachelor Mechanical Engineering sluiten hier perfect bij aan.

Na het afronden van de opleiding kun je aan de slag bij bijvoorbeeld bij een full-service ingenieursbureau dat zich specialiseert in Mechanical Engineering. Gezien de groei worden is er in diverse branches veel vraag naar engineering-oplossingen. Denk hierbij aan de branches zoals de automotive, biotechnologie, luchtvaart maar ook de elektrotechniek.

3D technologie

Met de opkomst van verschillende technologische ontwikkelingen is 3D technologie voor veel industrieën steeds essentiëler. Met CAD-software, zoals SolidWorks, is het mogelijk om 3D-tekeningen en mechanische 3D-tekeningen te modelleren. Op deze wijze kunnen engineers efficiënt complexe onderdelen en/of samenstellingen creëren en via een geïntegreerde simulatiefunctie daadwerkelijk controleren of het ontwerp aan alle eisen voldoet.

Met CAD software is ook 3D-printen in opkomst. 3D-printen is een uitstekende productiemethode om snel en tegen lagere kosten wijzigingen of aanpassingen door te voeren in bijvoorbeeld een prototype.

Onderstaand zijn verschillende CAD-software tools weergeven die uitermate geschikt zijn voor mechanical engineering

  • Tinkercad
  • AutoCAD
  • KeyCreator
  • Solid Edge
  • SolidWorks 
  • Inventor
  • CATIA