Binnen het vakgebied van de sportfysiotherapie is het verzorgen van effectieve en efficiënte cliëntprocessen al langer een hot item. Het verzorgen van beweegzorg op afstand middels E-Health behoorde in het tijdperk voor Corona al tot de mogelijkheden en werd als een mogelijk middel beschouwd om sportfysiotherapeutische processen efficiënter in te richten. De implementatie van dit middel op grote schaal binnen fysiotherapie Nederland was echter beperkt omdat onder meer de noodzaak afwezig bleef en de directe meerwaarde onvoldoende leek te zijn. Bij Sportmedic zien we kansen ontstaan na de ontwikkelingen van de afgelopen periode.

Corona heeft veel veranderd in onze maatschappij en heeft een werkelijke cultuurshock met zich meegebracht. Waar we voor de uitbraak van deze pandemie dagelijks elkaar aankeken op de overbevolkte snelwegen, zitten we nu met z’n allen voor het beeldscherm en is werken vanuit huis de nieuwe standaard.

Ook voor ons als sportfysiotherapeuten was er een acute transfer van fysieke zorg in de kliniek naar zorg op afstand middels E-Health. Waar in het verleden de implementatie van deze vorm van zorg zo moeilijk leek, heeft Corona alles doen veranderen en waren er in een paar dagen tijd meerdere mogelijkheden om E-Health op een verantwoorde en effectieve manier vorm te geven. Tijdens de ‘intelligente lockdown’ waren saamhorigheid en samenwerking de basiseigenschappen en hebben we met Fysiotherapie Nederland gedaan wat we konden om onze maatschappij te blijven ondersteunen in fysieke fitheid.

Nu de maatschappij binnen de huidige maatregelen weer zoekende is naar een nieuw ritme en wij als Sportfysiotherapeuten onze reguliere zorg weer kunnen oppakken is het tijd om de balans op te maken en onze zorg op afstand te evalueren. Krijgt E-Health een structurele plaats om effectieve en efficiënte beweegzorg te leveren? Mijn antwoord hierop is JA, echter is het wel sterk afhankelijk en gekoppeld aan de complexiteit van het (sportgerelateerde) beweegprobleem. Laag complexe blessures, waarbij de tijd en het natuurlijk herstelvermogen van het lichaam een belangrijke rol speelt, kunnen prima op afstand begeleid worden. Bij een toenemende complexiteit wordt er echter meer gevraagd van het sportfysiotherapeutisch proces waarbij de mogelijkheden van zorg op afstand niet toereikend meer zullen zijn.

Corona heeft veel impact op onze maatschappij, het is aan ons om hiervan te leren en de geboden kansen op de juiste manier te gaan benutten voor een verbeterd toekomstperspectief!